1. Natsuki

    No1

    Natsuki / Leo

    16億の男たち

GROUPDANDY
RANKING 2018

No.1 Natsuki ”Leo”
No.2 Shuya Nanahara “GOLD”
No.3 D ”Leo”
No.4 Taka ”TOPDANDY”
No.5 Kirao “CANDY”
No.6 Mayu “OZONE player’s club”
No.7 Hokuto Yamada “RED”
No.8 Misaki Hiiragi “LSP”
No.9 Itsuki Minato “Latte”
No.10 Haruto Nanase “RE:MAKE”

GROUPDANDY RANKING 2018

WINNER'S

DOCUMENTALY

最高峰のドラマ。

店舗数42店舗、在籍スタッフは1200名を超えたgroupdandy2018年は売上合計がTOP10で16億円を超えるという歴代最高の数字を記録した。 ここでは最高峰の勝者ドラマが日々繰り返されている。

RANKER 年間ランカー紹介

夏稀

No.1

Leo

夏稀 Natsuki

夏稀

No.2

GOLD

七原柊也 Shuya Nanahara

夏稀

No.3

Leo

D Daiya

夏稀

No.4

TOP DANDY

Taka

夏稀

No.5

CANDY

#きらお Kirao

夏稀

No.6

OZONE

麻夢 Mayu

夏稀

No.7

Red

山田北斗 Hokuto Yamada

夏稀

No.8

LSP

柊 美咲 Misaki Hiiragi

夏稀

No.9

Latte

心湊一希 Itsuki Minato

夏稀

No.10

RE:MAKE

七瀬春人 Haruto Nanase